Paramecia Anime Share

Mushi-Uta 1-12 [ซับไทย]

เกี่ยวกับการต่อสู้ของเหล่าผู้ใช้แมลง โดยเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อนที่เรื่องจะดำเนิน ได้เกิดแมลงที่มีลักษณะแปลกไปจากแมลงทั่วไป โดยแมลงชนิดนี้ถูกเรียกว่า "Mushi" มุชิเหล่านี้สามารถที่จะเปลี่ยนร่างของตนให้สามารถต่อสู้ เป็นพลังให้กับมนุษย์ผู้ที่ได้ครอบครอง มุชิเหล่านั้น แต่ข้อแลกเปลี่ยนก็คือ การกัดกินความฝันของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของ...
Categories:

One Response so far.

  1. ไม่ระบุชื่อ says:

    ความทรงจำที่หลงลืมไปแล้ว สักวันเราจะไปพบกัน

Leave a Reply